Публикувайте обява за работа

Добре дошли в платформата „Младежи на работа“, която свързва младежи, търсещи работа, работодатели и бюра по труда.

Регистрирайте се съобразно своя профил, за да се възползвате от всички възможности, които платформата Ви дава.

Намерете работа или стаж

Платформата „Младежи на работа“ е създадена в рамките на проект „Агенти на промяната“, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.