Договор с работодател

Трудовият договор е задължителен при започване на нова работа. От една страна той е писмен документ, показващ отношенията между работодател и служител.

От друга страна, той е фактор да възникне трудово правоотношение. Pърво страните се договарят и подписват договора, а след това служителят предоставя трудовата си сила на работодателя.

Можете да научите повече за различните видове договори, какво е стаж и защо е важен за бъдещето ви развитие, както и какви са задълженията на работодателя от тази презентация.