Полезна информация

Тук може да се запознаете с важна информация, която ще ви помогне да използвате платформата и да кандидатствате за работа, както и да се свържете с нас:

За платформата – информация за платформата
Как да се явя на интервю за работа – информация за това как се кандидатства за работа
Договор с работодател – примерен договор с работодател
Свържете се с нас – форма за контакт